MUZYCZNY GAJ Grzegorz Bury

MUZYCZNY GAJ GRZEGORZ BURY: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Grzegorz
Nazwisko Bury
Numer NIP 6341970932
Numer REGON 273587580
Firma przedsiębiorcy

MUZYCZNY GAJ GRZEGORZ BURY

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Piastów 7 lok. 3, 40-866 Katowice, powiat Katowice, woj. śląskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

podklasa ta obejmuje:
– naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
– zajęcia z dziedziny sztuki,
– kursy tańca,
– szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
– szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
– szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
– kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

podklasa ta nie obejmuje:
– szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 8520z,
– szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 8532a i 8541z,
– szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 8532a,
– szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 8542b.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
85.52.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1997-10-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności 2012-10-17
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP