ELŻBIETA Walenciuk EL-JAN

ELŻBIETA WALENCIUK EL-JAN: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Elżbieta
Nazwisko Walenciuk
Numer NIP 8991202044
Numer REGON 930851420
Firma przedsiębiorcy

ELŻBIETA WALENCIUK EL-JAN

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Stanisława Więckowskiego 6 lok. 6, 50-431 Wrocław, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.

podklasa ta obejmuje:
– obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,
– obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,
– zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,
– dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,
– świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,
– zapewnianie dostępu do internetu przez operatora sieci przewodowej.

podklasa ta nie obejmuje:
– odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 6190z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
61.10.Z, 43.21.Z, 46.19.Z, 82.11.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1996-07-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP