BRILL Beata Babiak

BRILL BEATA BABIAK: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Beata
Nazwisko Babiak
Numer NIP 8511022490
Numer REGON 810896096
Firma przedsiębiorcy

BRILL BEATA BABIAK

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Władysława Stanisława Reymonta 24 lok. 1, 71-276 Szczecin, powiat Szczecin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– działalność komisji egzaminacyjnych,
– działalność dotyczącą oceny szkoleń,
– organizowanie programów wymiany studenckiej,
– działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

podklasa ta nie obejmuje:
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 7220z
– działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej sekcji.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
85.60.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 66.30.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.29.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 85.59.B
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2009-05-25
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP