PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – kod PKD: 43.39.Z

Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 7410Z,
– niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 8121Z,
– wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 8122Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem