PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – kod PKD: 43.29.Z

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:
– dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
– drzwi automatycznych oraz obrotowych,
– instalacji odgromowej,
– podciśnieniowych systemów czyszczących,
– izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
– instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 3320Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem