PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych

Wykonywanie instalacji elektrycznych – kod PKD: 43.21.Z

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:
– instalacje telekomunikacyjne,
– strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
– instalacje anten satelitarnych,
– instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
– instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
– instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:
– budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 4222Z,
– monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 8020Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP