PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad

Roboty związane z budową dróg i autostrad – kod PKD: 42.11.Z

Podklasa ta obejmuje:
– roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
– roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:
– układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
– malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
– instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
– roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 4321Z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem