PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – kod PKD: 41.20.Z

Podklasa ta obejmuje:
– wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
– jednorodzinnych,
– wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
– wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
– budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
– budynki szpitali, szkół i biurowe,
– hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
– budynki lotnisk,
– kryte obiekty sportowe,
– garaże parkingowe, włączając podziemne,
– budynki magazynowe,
– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
– montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
– przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 4299Z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem