” Kreatorzy Smaku S.C.” Gracjan Szidel WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

” Kreatorzy Smaku S.C.” GRACJAN SZIDEL WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Gracjan
Nazwisko Szidel
Numer NIP 9581196830
Numer REGON 142572143
Firma przedsiębiorcy

” Kreatorzy Smaku S.C.” GRACJAN SZIDEL WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Czerwonych Beretów 7, 00-910 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 1089z,
– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
56.21.Z, 10.39.Z, 10.85.Z, 10.89.Z, 46.34.A, 46.38.Z, 47.25.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 78.20.Z, 93.29.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2010-09-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem