Arkadiusz Beinaranstas „ABIS”-biuro projektów

ARKADIUSZ BEINARANSTAS „ABIS”-biuro projektów: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Arkadiusz
Nazwisko Beinaranstas
Numer NIP 8942505141
Numer REGON 020829160
Firma przedsiębiorcy

ARKADIUSZ BEINARANSTAS „ABIS”-biuro projektów

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności KSIĘDZA KLIMASA 27 lok. 5, 50-515 Wrocław, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
– rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
– magistrali i linii wodociągowych,
– systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
– sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
– oczyszczalni ścieków, stacji pomp
oraz
– roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

podklasa ta nie obejmuje:
– zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 711.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
42.21.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 71.11.Z, 71.12.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2008-10-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia 2012-08-06
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Zawieszony
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP