MIROSŁAW Marciniak ZAKŁAD NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO MASMED

MIROSŁAW MARCINIAK ZAKŁAD NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO MASMED : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mirosław
Nazwisko Marciniak
Numer NIP 8451438412
Numer REGON 790097944
Firma przedsiębiorcy

MIROSŁAW MARCINIAK ZAKŁAD NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO MASMED

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Wodociągowa 17 – GIŻYCKO
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 265, 266 i 267, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako sprzęt gospodarstwa domowego.

podklasa ta obejmuje:
– naprawę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 265, takich jak:
– przyrządy silników samolotowych,
– przyrządy do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych,
– przyrządy meteorologiczne,
– przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych,
– przyrządy geodezyjne,
– przyrządy do wykrywania i monitorowania promieniowania,
– naprawę i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 2660z, takiej jak:
– aparatura obrazująca za pomocą rezonansu magnetycznego,
– aparatura medyczna do badań ultradźwiękowych,
– rozruszniki serca,
– aparaty słuchowe,
– elektrokardiografy,
– elektromedyczna aparatura endoskopowa,
– aparatura napromieniowująca,
– naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 2670z (jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych), takich jak:
– lornetki,
– mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych),
– teleskopy,
– pryzmaty,
– soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych),
– sprzęt fotograficzny.

podklasa ta nie obejmuje:
– naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 3312z,
– naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 9511z,
– naprawy i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 9511z,
– naprawy i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 9512z,
– naprawy i konserwacji kamer tv i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 9512z,
– naprawy domowych kamer wideo, sklasyfikowanej w 9521z,
– naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 9525z.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1994-02-02
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP