USŁUGI PIELĘGNACYJNE Zofia Firmanty

USŁUGI PIELĘGNACYJNE ZOFIA FIRMANTY : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Zofia
Nazwisko Firmanty
Numer NIP 6610001001
Numer REGON 290943231
Firma przedsiębiorcy

USŁUGI PIELĘGNACYJNE ZOFIA FIRMANTY

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności PRZEGONY 14A – Kielce
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
– odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
– dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

podklasa ta nie obejmuje:
– obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 8430z,
– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 8730z,
– opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 8891z.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2011-05-16
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP