LIGMAR Mariusz Ligas

LIGMAR MARIUSZ LIGAS : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mariusz
Nazwisko Ligas
Numer NIP 6482408888
Numer REGON 240610445
Firma przedsiębiorcy

LIGMAR MARIUSZ LIGAS

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojciecha Kossaka 59 – Zabrze
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
– roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:
– układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
– malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
– instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
– roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 4321z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-07-01
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP