„Koncor” Konrad Kowalski

„Koncor” Konrad Kowalski: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Konrad
Nazwisko Kowalski
Numer NIP 5213496507
Numer REGON 141630499
Firma przedsiębiorcy

„Koncor” Konrad Kowalski

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Borzymowska 43 lok. 8, 03-565 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura. działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.

podklasa ta obejmuje:
– przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów,
– edycję i korektę dokumentów,
– pisanie na maszynie i komputerowe redagowanie tekstu,
– przepisywanie dokumentów
– pozostałe usługi sekretarskie,
– pisanie listów lub streszczeń,
– działalność usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,
– fotokopiowanie,
– powielanie,
– światłokopiowanie,
– działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.

podklasa ta nie obejmuje:
– drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 1812z,
– działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanej w 1813z,
– realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 7311z,
– działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 7430z,
– specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 8299z,
– działalności archiwów, sklasyfikowanej w 9102b.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
82.19.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.20.Z, 61.10.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 92.00.Z, 95.11.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2008-12-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP