Edyta WAKUŁA Studio Projekt 5, doradztwo biznesowe, Edyta Wakuła

EDYTA WAKUŁA Studio Projekt 5, doradztwo biznesowe, Edyta Wakuła: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Edyta
Nazwisko Wakuła
Numer NIP 8211167563
Numer REGON 141652874
Firma przedsiębiorcy

EDYTA WAKUŁA Studio Projekt 5, doradztwo biznesowe, Edyta Wakuła

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Żytnia 13 lok. 156, 01-014 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

podklasa ta nie obejmuje:
– reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 731,
– badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 7320z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
70.21.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 66.19.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2008-11-26
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP