Alicja Kossakowska – KMICIC

Alicja Kossakowska – KMICIC : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Alicja
Nazwisko Kossakowska
Numer NIP 6260017288
Numer REGON 271268764
Firma przedsiębiorcy

Alicja Kossakowska – KMICIC

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Stefana Batorego 9 – Bytom
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 1089z,
– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1992-09-01
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP