WIACZESŁAW SOBIESZCZAŃSKI „MAXIMA” CENTRUM ANALITYCZNE KANCELARIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I TECHNICZNYCH

WIACZESŁAW SOBIESZCZAŃSKI „MAXIMA” CENTRUM ANALITYCZNE KANCELARIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I TECHNICZNYCH: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Wiaczesław
Nazwisko Sobieszczański
Numer NIP 7822119771
Numer REGON 634540412
Firma przedsiębiorcy

WIACZESŁAW SOBIESZCZAŃSKI „MAXIMA” CENTRUM ANALITYCZNE KANCELARIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I TECHNICZNYCH

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności MARCELIŃSKA 83C lok. 13, 60-323 Poznań, powiat Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta nie obejmuje:
– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799z,
– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622z,
– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 6831z.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
46.18.Z, 18.13.Z, 33.12.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 45.40.Z, 46.12.Z, 46.13.Z, 46.14.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.17.Z, 46.19.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 46.90.Z, 47.41.Z, 47.51.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 58.12.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 69.10.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.12.B, 73.12.C, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.30.Z, 77.33.Z, 77.40.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.11.Z, 82.30.Z, 85.59.A, 95.11.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2004-01-12
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP