Ewa Marzec „P.H.U.”

EWA MARZEC „P.H.U.”: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Ewa
Nazwisko Marzec
Numer NIP 9720597462
Numer REGON 634523744
Firma przedsiębiorcy

EWA MARZEC „P.H.U.”

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności OSIEDLE RUSA 3, 61-245 Poznań, powiat Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta nie obejmuje:
– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799z,
– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622z,
– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 6831z.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
46.18.Z, 46.17.Z, 46.19.Z, 47.19.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 63.91.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 66.19.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 90.03.Z, 92.00.Z, 93.13.Z, 96.01.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2003-10-27
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP