Kossakowska Krystyna

KOSSAKOWSKA KRYSTYNA : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Krystyna
Nazwisko Kossakowska
Numer NIP 6841236187
Numer REGON 180602311
Firma przedsiębiorcy

KOSSAKOWSKA KRYSTYNA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności PODCHORĄŻYCH 9 – KROSNO
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych
i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
– pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
– działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
– kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
– działalność związaną z prognozowaniem pogody,
– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
– działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
– doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
– pozostałe doradztwo techniczne,
– doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
– działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
– działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

podklasa ta nie obejmuje:
– sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 451,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub internet, sklasyfikowanej w 4791z,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 4799z,
– pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 683,
– działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 6920z,
– doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 7022z,
– działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 711,
– projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 7112z, 7410z,
– badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 7120a,
– projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 7311z,
– tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 7311z,
– działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 8230z,
– działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 8299z,
– zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 8299z, 8899z.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2010-08-23
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP