MAŁGORZATA Kossakowska wspólnik spółki cywilnej EDMED S.C. PRACOWNIA RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

MAŁGORZATA KOSSAKOWSKA wspólnik spółki cywilnej EDMED S.C. PRACOWNIA RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Małgorzata
Nazwisko Kossakowska
Numer NIP 7261024167
Numer REGON 101841827
Firma przedsiębiorcy

MAŁGORZATA KOSSAKOWSKA wspólnik spółki cywilnej EDMED S.C. PRACOWNIA RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności al. Tadeusza Kościuszki 1 lok. 161 – Łódź
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
– działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
– działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
– działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
– działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
– działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

podklasa ta nie obejmuje:
– działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 7120a, 7120b,
– wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 7120a,
– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 8610z,
– działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 862,
– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 8690a,
– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 8690b,
– praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 8690c,
– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 8690d,
– działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 8560z, 8720z, 8899z.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2014-12-31
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP