Sebastian Jarmużek EKO-AUTO-SERWIS

Sebastian Jarmużek EKO-AUTO-SERWIS: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Sebastian
Nazwisko Jarmużek
Numer NIP 7841592451
Numer REGON 639809497
Firma przedsiębiorcy

Sebastian Jarmużek EKO-AUTO-SERWIS

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Goślińska 13, 62-010 Pobiedziska, powiat poznański, woj. WIELKOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
– odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,
– odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
– usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
– usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
– pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

podklasa ta nie obejmuje:
– oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 3600z,
– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 3821z,
– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 3822z,
– zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 8129z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
39.00.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 38.22.Z, 38.31.Z, 38.32.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 46.76.Z, 46.77.Z, 46.90.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 52.21.Z, 81.29.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2012-08-27
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem