Augustyn CHEŁKOWSKI „EDOM” POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

AUGUSTYN CHEŁKOWSKI „EDOM” POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Augustyn
Nazwisko Chełkowski
Numer NIP 9720058676
Numer REGON 634273997
Firma przedsiębiorcy

AUGUSTYN CHEŁKOWSKI „EDOM” POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności os. Bolesława Śmiałego 36 lok. 124, 60-682 Poznań, powiat Poznań, woj. wielkopolskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:
– faktoring,
– wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,
– działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

podklasa ta nie obejmuje:
– leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 6491z,
– obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 6612z,
– sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68,
– inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów, sklasyfikowanego w 8291z,
– przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 9499z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
64.99.Z, 18.12.Z, 46.19.Z, 46.38.Z, 46.39.Z, 46.52.Z, 46.73.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.53.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 64.19.Z, 66.22.Z, 68.20.Z, 82.91.Z, 82.99.Z, 95.22.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2001-01-23
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP