Grzegorz Mazur WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KLIMASOFT

GRZEGORZ MAZUR WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KLIMASOFT: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Grzegorz
Nazwisko Mazur
Numer NIP 6781306902
Numer REGON 350900020
Firma przedsiębiordy

GRZEGORZ MAZUR WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KLIMASOFT

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności CIEPŁOWNICZA 21, 31-587 Kraków, powiat Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekroju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym, do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,
– produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno rur o kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,
– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,
– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,
– produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,
– produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,
– produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,
– produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych.

podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo, sklasyfikowanej w 2452z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
24.20.Z, 25.21.Z, 28.12.Z, 28.25.Z, 33.12.Z, 35.30.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 46.43.Z, 46.47.Z, 46.52.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 49.41.Z, 95.21.Z, 95.22.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2007-07-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP