Stanisław Szewczyk ZAKŁAD TRANSPORTOWO-REMONTOWY S.C. Roman Nogaj, Szewczyk Stanisław

Stanisław Szewczyk ZAKŁAD TRANSPORTOWO-REMONTOWY S.C. Roman Nogaj, Szewczyk Stanisław: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Stanisław
Nazwisko Szewczyk
Numer NIP 6861244178
Numer REGON 370432715
Firma przedsiębiordy

Stanisław Szewczyk ZAKŁAD TRANSPORTOWO-REMONTOWY S.C. Roman Nogaj, Szewczyk Stanisław

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Blizne 240/b, 36-220 Jasienica Rosielna, powiat brzozowski, woj. PODKARPACKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
– dłużyc,
– inwentarza żywego,
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,
– towarów ciężkich,
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
– samochodów,
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

podklasa ta nie obejmuje:
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 0240z,
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3600z,
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 3811z, 3812z,
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 5221z,
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 5229,
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310z, 5320z,

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
49.41.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.31.Z, 38.32.Z, 39.00.Z, 42.11.Z, 45.20.Z, 46.71.Z, 46.73.Z, 81.30.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1998-10-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP