„WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH” Ryszard TAFLIŃSKI

„WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH” RYSZARD TAFLIŃSKI: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Ryszard
Nazwisko Tafliński
Numer NIP 8291352741
Numer REGON 731514405
Firma przedsiębiordy

„WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH” RYSZARD TAFLIŃSKI

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności MICKIEWICZA 68, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, powiat zduńskowolski, woj. ŁÓDZKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
– gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),
– opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych,
– oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,
– utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

podklasa ta nie obejmuje:
– odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanego w 3900z,
– czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 4322z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
37.00.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1992-08-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP