Tomasz Borycki Usługi Leśne

Tomasz Borycki Usługi Leśne: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Tomasz
Nazwisko Borycki
Numer NIP 8661610550
Numer REGON 260076800
Firma przedsiębiorcy

Tomasz Borycki Usługi Leśne

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Kościelna 17, 28-200 Staszów, powiat staszowski, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
– urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
– zagospodarowania lasu,
– ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
– doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
– przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
– wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
– pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

podklasa ta nie obejmuje:
– drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 4312z,
– oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 4312z,
– wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 7731z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
02.40.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2006-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP