ŚWINIARSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŚWINIARSKI MIROSŁAW nazwa skrócona: PW ŚWINIARSKI

ŚWINIARSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŚWINIARSKI MIROSŁAW nazwa skrócona: PW ŚWINIARSKI: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mirosław
Nazwisko świniarski
Numer NIP 5542404914
Numer REGON 092666859
Firma przedsiębiordy

ŚWINIARSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŚWINIARSKI MIROSŁAW nazwa skrócona: PW ŚWINIARSKI

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Nowy Dwór 2, 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, powiat bydgoski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację elementów maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy maszyn rolniczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń (np. podnośników widłowych i pozostałych urządzeń transportu bliskiego, obrabiarek, sprzętu chłodniczego, sprzętu budowlanego oraz maszyn górniczych), maszyn i urządzeń objętych działem 28.

podklasa ta obejmuje:
– naprawę i konserwację silników innych niż samochodowe,
– naprawę i konserwację pomp, sprężarek i ich wyposażenia,
– naprawę zaworów,
– naprawę elementów przekładni i elementów napędu,
– naprawę i konserwację pieców do procesów przemysłowych,
– naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych i chwytaków,
– naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza,
– naprawę i konserwację przemysłowych maszyn ogólnego zastosowania,
– naprawę i konserwację ręcznych narzędzi mechanicznych,
– naprawę i konserwację obrabiarek do cięcia i formowania metali oraz akcesoriów do nich,
– naprawę i konserwację pozostałych obrabiarek,
– naprawę i konserwację ciągników rolniczych,
– naprawę i konserwację maszyn rolniczych, maszyn do prac leśnych i maszyn do przygotowywania dłużycy,
– naprawę i konserwację maszyn metalurgicznych,
– naprawę i konserwację maszyn górniczych, budowlanych, do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu,
– naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów,
– naprawę i konserwację maszyn do produkcji odzieży tekstylnej i ze skór wyprawionych,
– naprawę i konserwację maszyn do produkcji papieru,
– naprawę i konserwację pozostałych maszyn specjalistycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 28,
– naprawę i konserwację maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i gumy,
– naprawę i konserwację urządzeń do ważenia,
– naprawę i konserwację automatów sprzedających,
– naprawę i konserwację kas rejestrujących,
– naprawę i konserwację urządzeń kopiujących,
– naprawę kalkulatorów,
– naprawę maszyn do pisania.

podklasa ta nie obejmuje:
– naprawy i konserwacji pieców przemysłowych i pozostałego sprzętu grzewczego, sklasyfikowanych w 4322z,
– instalowania, naprawy i konserwacji wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanych w 4329z,
– naprawy komputerów, sklasyfikowanej w 9511z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
33.12.Z, 16.10.Z, 16.23.Z, 16.29.Z, 25.61.Z, 25.62.Z, 25.73.Z, 28.22.Z, 28.24.Z, 28.30.Z, 33.11.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 47.19.Z, 47.52.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 95.22.Z, 95.24.Z, 95.29.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2011-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP