DORADZTWO BIZNESOWE Jakub Giel

DORADZTWO BIZNESOWE JAKUB GIEL: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Jakub
Nazwisko Giel
Numer NIP 6351660475
Numer REGON 240484153
Firma przedsiębiordy

DORADZTWO BIZNESOWE JAKUB GIEL

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Sawickiej 4, 43-180 Orzesze, powiat mikołowski, woj. śląskie
Adres e-mail
Adres strony WWW www.doradcy-biznesowi.pl
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta nie obejmuje:
– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799z,
– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622z,
– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 6831z.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
46.18.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.14.Z, 46.16.Z, 46.19.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 46.43.Z, 46.44.Z, 46.45.Z, 46.48.Z, 46.49.Z, 47.19.Z, 47.51.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.77.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 63.99.Z, 64.19.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.90.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, 82.91.Z, 82.99.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2010-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności 2013-02-01
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Zawieszony
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP