Andrzej Kubrak- P.H.U. ” LIDREN”

Andrzej Kubrak- P.H.U. ” LIDREN”: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Andrzej
Nazwisko Kubrak
Numer NIP 6641567821
Numer REGON 290517310
Firma przedsiębiorcy

Andrzej Kubrak- P.H.U. ” LIDREN”

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. marsz. Piłsudskiego 97, 27-200 Starachowice, powiat starachowicki, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
– dłużyc,
– inwentarza żywego,
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,
– towarów ciężkich,
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
– samochodów,
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

podklasa ta nie obejmuje:
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 0240z,
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3600z,
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 3811z, 3812z,
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 5221z,
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 5229,
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310z, 5320z,

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
49.41.Z, 17.23.Z, 18.12.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.31.Z, 49.39.Z, 49.42.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 58.19.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 73.11.Z, 73.12.D, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2005-12-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP