BUD-REM Anna Zadrożna

BUD-REM Anna Zadrożna: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Anna
Nazwisko Zadrożna
Numer NIP 9910189714
Numer REGON 160037542
Firma przedsiębiorcy

BUD-REM Anna Zadrożna

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Ciepielowice ul. Topolowa 2a, 49-120 Dąbrowa, powiat opolski, woj. OPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

podklasa ta nie obejmuje:
– robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 4120z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
41.10.Z, 02.20.Z, 02.40.Z, 13.20.A, 13.20.B, 13.20.C, 13.20.D, 13.30.Z, 13.91.Z, 13.92.Z, 13.93.Z, 13.94.Z, 13.95.Z, 13.96.Z, 13.99.Z, 14.11.Z, 14.12.Z, 14.13.Z, 14.14.Z, 14.19.Z, 14.20.Z, 14.31.Z, 14.39.Z, 15.12.Z, 25.11.Z, 25.61.Z, 25.62.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 38.22.Z, 39.00.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 46.16.Z, 46.18.Z, 46.22.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 46.90.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.31.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 68.10.
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2005-09-19
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem