Antoni Siwik AS BUD-PROF

Antoni Siwik AS BUD-PROF: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Antoni
Nazwisko Siwik
Numer NIP 8512019662
Numer REGON 016057217
Firma przedsiębiorcy

Antoni Siwik AS BUD-PROF

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Czajewicza 8 lok. 9, 05-500 Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. MAZOWIECKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW asbp.pl
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

podklasa ta nie obejmuje:
– robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 4120z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
41.10.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 69.10.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.90.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.40.Z, 79.12.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2005-04-26
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP