Lilianna MARIA Smuga

LILIANNA MARIA SMUGA: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Lilianna
Nazwisko Smuga
Numer NIP 9471351672
Numer REGON 470208386
Firma przedsiębiorcy

LILIANNA MARIA SMUGA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Szamotulska 17 lok. 6, Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych
i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
– pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
– działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
– kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
– działalność związaną z prognozowaniem pogody,
– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
– działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
– doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
– pozostałe doradztwo techniczne,
– doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
– działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
– działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

podklasa ta nie obejmuje:
– sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 451,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub internet, sklasyfikowanej w 4791z,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 4799z,
– pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 683,
– działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 6920z,
– doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 7022z,
– działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 711,
– projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 7112z, 7410z,
– badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 7120a,
– projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 7311z,
– tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 7311z,
– działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 8230z,
– działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 8299z,
– zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 8299z, 8899z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
74.90.Z, 47.99.Z, 73.20.Z, 85.59.B, 96.02.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1992-08-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP