Zbieranie odpadów – Nowy Staw

Grzegorz RÓŻYŃSKI „GREY” Grzegorz Różyński

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – Grzegorz RÓŻYŃSKI „GREY” Grzegorz Różyński- Wywóz śmieci, Wywóz śmieci (zbieranie i wywóz odpadów), Zbieranie odpadów, Zbieranie złomu przez osobę fizyczną, , Nowy Staw, woj. Województwo Pomorskie