Zakład kamieniarski – produkcja wyrobów z betonu (np.nagrobki z lastryko) – Dobrodzień