Tadeusz Michno

Praktyka lekarska specjalistyczna - DR N.MED. Tadeusz Michno SPECJALISTA NEUROCHIRURG- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz specjalista, Praktyka lekarska, , Białystok, woj. Województwo Podlaskie