Projektowanie instalacji sanitarnych – Brodnica

proMC-Marta Czajkowska

proMC-Marta Czajkowska ,adres: ul. Promykowa 4 – Brodnica , Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Shaun Handford

Shaun Handford ,adres: ul. Zamkowa 19 – Brodnica , Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

KONSTRBUD PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Olszewski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – KONSTRBUD PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Olszewski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Anna Jaczewska

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Anna Jaczewska- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Bogumił Czerwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE”PERSPEKTYWA”

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Bogumił Czerwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE”PERSPEKTYWA”- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Marcin Fabiański FS PROJEKT

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Marcin Fabiański FS PROJEKT- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Usługi Inżynieryjne „NOVUMINŻ” Piotr Witkowski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Usługi Inżynieryjne „NOVUMINŻ” Piotr Witkowski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzór w Budownictwie – mgr inż. Benedykt Stecki

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzór w Budownictwie – mgr inż. Benedykt Stecki- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

USŁUGI INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE INŻ.Tadeusz Marzec

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – USŁUGI INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE INŻ.Tadeusz Marzec- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Arkadiusz Olszewski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Arkadiusz Olszewski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNY Zbigniew Modrzejewski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNY Zbigniew Modrzejewski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

CADMAR Marcin Sugalski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – CADMAR Marcin Sugalski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

„PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY, KOSZTORYSOWANIE” Przemysław Wesołowski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – „PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY, KOSZTORYSOWANIE” Przemysław Wesołowski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

PRACOWNIA TECHNOLOGII SANITARNEJ Wiśniewski Stanisław

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PRACOWNIA TECHNOLOGII SANITARNEJ Wiśniewski Stanisław- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

”GEORASTER” Łęgowski Jacek

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – ”GEORASTER” Łęgowski Jacek- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Iwański Stanisław

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Iwański Stanisław- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „AR”

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „AR”- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji – Branży Elektrycznej Mariusz Kruszczyński

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji – Branży Elektrycznej Mariusz Kruszczyński- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Sławomir Mańka USŁUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Sławomir Mańka USŁUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Constructa Pracownia Projektowa Damian Piotrowski

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Constructa Pracownia Projektowa Damian Piotrowski- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Wielkopolskie

Wiesław Dąbrowski PNB PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Wiesław Dąbrowski PNB PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Brodnica, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Strona 1 z 212