Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – Wojcieszów