Piotr Skorupski

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - "IZO-TERM" Piotr Skorupski- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane - prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Oława, woj. Województwo Dolnośląskie

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - FIRMA HANDLOWA "SUZI" Piotr Skorupski- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Raszyn, woj. Województwo Mazowieckie

Działalność w zakresie architektury - Piotr Skorupski - wspólnik spółki cywilnej LUUQ DESIGN STUDIO S.C.- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie terenów zielonych, , Warszawa Śródmieście, woj. Województwo Mazowieckie

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - Piotr Skorupski Usługi Elektryczno-Budowlane- Budowlane prace wykończeniowe, Montaż żaluzji, , Olecko, woj. Województwo Warmińsko-mazurskie

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWEn " NON OLET "- Instalowanie systemów telekomunikacyjnych, Pracownia protetyczna, Składanie komputerów, Sprzęt fotograficzny, Sprzęt medyczny, Sprzęt optyczny, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - Piotr Skorupski PI-TER- Instalowanie piorunochronów, Izolatorstwo, Montaż płotów, Montaż żaluzji, , Lublin, woj. Województwo Lubelskie