Opracowanie wniosków o dotacje unijne oraz biznesplanów dla inwestycji budowlanych – Lesko

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - "EXITO" KONSULTING I DORADZTWO Ewa Bończak- Doradca finansowy, Opracowanie wniosków o dotacje unijne oraz biznesplanów dla inwestycji budowlanych, Pośrednictwo finansowe wykonywane przez agentów ubezpieczeniowych oraz inne osoby - polegające na sprzedaży tzw. jednostek funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo w załatwianiu i obsłudze kredytów - między bankiem a klientem, , Lesko, woj. Województwo Podkarpackie

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - Konrad Jaracz KANTOR WYMIANY WALUT - Jaracz Konrad- Doradca finansowy, Opracowanie wniosków o dotacje unijne oraz biznesplanów dla inwestycji budowlanych, Pośrednictwo finansowe wykonywane przez agentów ubezpieczeniowych oraz inne osoby - polegające na sprzedaży tzw. jednostek funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo w załatwianiu i obsłudze kredytów - między bankiem a klientem, , Lesko, woj. Województwo Podkarpackie