Nowa Biała, ul.Obłazowa – lista Firm

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia - Andrzej HEŁDAK PRODUKCJA I USŁUGI KAMIENIARSTWO- Zakład kamieniarski - produkcja wyrobów (np. nagrobków) z kamienia naturalnego, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - JÓZEF MOŚ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane - prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - Irena Kurnat AGENT UBEZPIECZENIOWY, Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - Jacek Pietraszek- Sklep wielobranżowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - JAROSŁAW Tarnawski TRAJ- Agent ubezpieczeniowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - Henryk Moskalik USŁUGI TRANSPORTOWE "PRZEWÓZ OSÓB"- Przewóz osób, Przewóz zwłok wykonywany na odrębne zlecenie - niepolegający na wykonaniu usług pogrzebowych, Transport osobowy - bus, Transport osób, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie