Nowa Biała, ul.Obłazowa – lista Firm

JÓZEF MOŚ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – JÓZEF MOŚ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Jacek Pietraszek

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – Jacek Pietraszek- Sklep wielobranżowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

JAROSŁAW Tarnawski TRAJ

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – JAROSŁAW Tarnawski TRAJ- Agent ubezpieczeniowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Henryk Moskalik USŁUGI TRANSPORTOWE „PRZEWÓZ OSÓB”

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – Henryk Moskalik USŁUGI TRANSPORTOWE „PRZEWÓZ OSÓB”- Przewóz osób, Przewóz zwłok wykonywany na odrębne zlecenie – niepolegający na wykonaniu usług pogrzebowych, Transport osobowy – bus, Transport osób, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie