Krzysztof Karauda

Karauda Krzysztof BYGGHARD

Karauda Krzysztof BYGGHARD ,adres: Siennica Nadolna 76 – Siennica Nadolna , Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Krzysztof Karauda Krzysztof Karauda USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – Krzysztof Karauda Krzysztof Karauda USŁUGI PSYCHOLOGICZNE- Asystent stomatologiczny, Higienistka szkolna, Laboratorium medyczne, Logopeda, Optometria, Pomoc dentystyczna, Profilaktyka i promocja zdrowia, Promocja zdrowia, Psycholog, Terapia logopedyczna, Usługi logopedyczne, Zabezpieczenie różnych imprez przez ratowników medycznych, , łódź, woj. Województwo łódzkie