Krystyna Parzych

Krystyna Parzych DOM OPIEKI „FAMILIA”

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – Krystyna Parzych DOM OPIEKI „FAMILIA”- Indywidualna praktyka pielęgniarek, , Kolbudy, woj. Województwo Pomorskie

Parzych Krystyna

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – Parzych Krystyna- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Sosnowiec, woj. Województwo śląskie