Koźmin Wielkopolski, ul.Strzelecka – lista Firm

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach - Zbigniew Glapa Zbigniew Glapa- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - P.H.U. "EKO TEAM" Anna Grygiel- Kominiarstwo, Kominiarz, Sprzątanie mieszkań, Sprzątanie obiektów, Sprzątanie wnętrz, Usługi kominiarskie, Zwalczanie szkodników w budynkach, , Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - SŁAWOMIRA Nabzdyk "SŁAWA" ZAOPATRZENIE OGRODNICZO-ROLNE Sławomira Nabzdyk, Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - Anna Nabzdyk Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe- Działalność lobbingowa, Public relations, , Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - MIROSŁAW Perkiewicz USŁUGI GEODEZYJNE GEODETA Mirosław Perkiewicz- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno - kartograficzne, Usługi geologiczne, , Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie

Pozostałe drukowanie - Sebastian Nabzdyk BASTEK-IT- Działalność poligraficzna, Etykiety - produkcja, Poligrafia, , Koźmin Wielkopolski, woj. Województwo Wielkopolskie