Janusz Włodyka

WŁODYKA Janusz, WŁODYKA Janusz

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – WŁODYKA Janusz, WŁODYKA Janusz- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Rzeszów, woj. Województwo Podkarpackie

WŁODYKA Janusz, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „WILMED” Janusz Włodyka Skrót: Z.P.U.H. „WILMED” Janusz Włodyka

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – WŁODYKA Janusz, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „WILMED” Janusz Włodyka Skrót: Z.P.U.H. „WILMED” Janusz Włodyka- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Rzeszów, woj. Województwo Podkarpackie