Gugniewicz

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCHn ” G E O D E X „

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCHn ” G E O D E X „- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie