Grotex

GROTEX MIROSŁAWA Groth

GROTEX MIROSŁAWA Groth ,adres: ul. Lotnicza 44 – Miszewo , Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Gromotka RAFAŁ GROTEX

Transport drogowy towarów – Gromotka RAFAŁ GROTEX- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Chorzów, woj. Województwo śląskie

1.FIRMA „GROTEX” Grzegorz JAŁOWIECKI 2.Grzegorz JAŁOWIECKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ LIMPIADOR PLUS

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 1.FIRMA „GROTEX” Grzegorz JAŁOWIECKI 2.Grzegorz JAŁOWIECKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ LIMPIADOR PLUS- Agencja artystyczna, Agronom, Doradztwo w zakresie agronomii, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Impresariat, Marketing, Merchandising, Pośrednictwo w interesach, Przedstawiciel handlowy, Przedstawiciel handlowy – pośrednictwo w handlu detalicznym, Przyjmowanie filmów fotograficznych do wywołania, Spedycja, Sprzedaż (udostępnianie) praw do korzystania z logo własnej firmy, , Kielce, woj. Województwo świętokrzyskie

GROTEX MICHAŁ Pacan

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – GROTEX MICHAŁ Pacan- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Zabrze, woj. Województwo śląskie