Geodeta – Pakość

PL PROFESSIONAL Przybyło Leszek

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PL PROFESSIONAL Przybyło Leszek- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Pakość, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

KUCAŁA Monika – BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE „MK-PROJEKT”

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – KUCAŁA Monika – BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE „MK-PROJEKT”- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Pakość, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie