Działalność śródlądowych agencji transportowych – Cieszyn