Bydgoszcz, ul.Wincentego Witosa – lista Firm

Tynkowanie - ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Teresa Lewandowska, Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH Agnieszka WIŚNIEWSKA- Usługi biurowe, Usługi sekretarskie, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - ROB-BUD Robert JAKÓBCZUK- Budowlane prace wykończeniowe, Montaż żaluzji, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Nauka języków obcych - CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I FOTOGRAFII Marek WIŚNIEWSKI- Korepetycje z języków obcych, Kursy językowe, Nauka języków obcych, Organizacja szkoleń językowych, Szkoła języków obcych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Praktyka pielęgniarek i położnych - Elżbieta Skoczylas- Indywidualna praktyka pielęgniarek, Indywidualna praktyka położnych, Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna, Usługi pielęgniarskie, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Karolina Ceglarska- Sklep wielobranżowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - NASZ PLAC ZABAW P.H.U. Borkowski Daniel- Pośrednictwo handlowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - FIRMA BUDOWLANA Jerzy Futerko- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane - prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność prawnicza - KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Halina Sommertag- Adwokat, Doradztwo prawne, Komornik, Konsultacje prawne, Notariusz, Prawnik, Radca prawny, Rzecznik patentowy, Usługi prawne, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI- Opieka nad osobami starszymi, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - " ATIS " Jan Peczkajtis- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Tworzenie oprogramowania, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - " WODOGAZ " TECHNIKA GRZEWCZA GAZOWA SANITARNA Arkadiusz Jankowski- Instalatorstwo c.o., Instalatorstwo gazowe, Instalatorstwo wod. - kan., Montaż nieelektrycznych kolektorów słonecznych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Dominik Ceglarski- Internet - reklama przez internet, Reklama, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SIMPLEX"EXPOR- Agent ubezpieczeniowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - USŁUGI AKWIZYCYJNO-TRANSPORTOWE- Pośrednictwo handlowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie