Brzeg, ul.Lipki – lista Firm

Transport lotniczy towarów - Firma Usługowa FLYBET Edward Bętkowski- Przewóz towarów, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży - Ewa Trzonkowska, Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach - Ireneusz Nowak- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - STANISŁAW WĘGIERSKI- Agent ubezpieczeniowy, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - STANISŁAW MŁYNARCZYK PHU "STAM"-STANISŁAW MŁYNARCZYK-CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE, Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - Henryk Sajkowski USŁUGI BUDOWALNE DAW-BUD- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane - prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - Renata Michalik GABINET TERAPEUTYCZNY- Asystent stomatologiczny, Higienistka szkolna, Laboratorium medyczne, Logopeda, Optometria, Pomoc dentystyczna, Profilaktyka i promocja zdrowia, Promocja zdrowia, Psycholog, Terapia logopedyczna, Usługi logopedyczne, Zabezpieczenie różnych imprez przez ratowników medycznych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - Marta Filipowska PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LANDTECH, Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - RAFAŁ Kownacki COMLEXS-BUD CIESIELSTWO-DEKARSTWO- Ciesielstwo, Dekarstwo, Dekarz, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - Artur Guszpit ARPOL- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane - prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Wyniki wyszukiwania

ewa trzonkowska